•  
  •  
  •  
  •  

  Kalendár zvozu odpadu

  Aktuality

  ''Stavebné úpravy 2. NP Kultúrneho domu na Centrum voľného času''

   27.10.2017

  Zadávanie zákazky postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obsrarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZoVO"): zákazka na uskutočnenie stavebných prác - predmetu zákazky s názvom: "Stavebné úpravy 2. NP Kultúrneho domu na Centrum voľného času" 

  - výzva na predloženie ponuky


  Voľby 2018

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
  Štvrtok: neúradný deň
  Piatok: 07:30-13:00

  Monografia obce

  Dejiny Betlanoviec

  Fotogaléria

  Kalendár

  Návštevnosť