•  
  •  

  Kalendár zvozu odpadu

  Aktuality

  Zoznam nezaplatených hrobových miest na zrušenie

   16.01.2018

  V zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

  Upozorňujeme príbuzných, že prevádzkovateľ pohrebiska má právo vypovedať nájomnú zmluvu o nájme hrobového miesta, ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu. Preto zverejňujeme tento zoznam nezaplatených hrobových miest na zrušenie, žiadame o upresnenie údajov k nižšie uvedeným hrobovým miestam. Po uplynutí doby 3 rokov, v prípade nezáujmu budeme považovať túto skutočnosť ako nezáujem o prenájom alebo zachovanie hrobového miesta a tým aj súhlas na jeho zrušenie, alebo na prenájom inému záujemcovi o toto hrobové miesto.

  Vyzývame touto cestou nájomcov hrobových  miest, u ktorých nie sú splnené podmienky užívania (t.j. nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu) hrobového miesta, aby sa čo najskôr dostavili na Obecný úrad v Betlanovciach z dôvodu uzatvorenia nájomnej zmluvy. 

  Overenie platieb všetkých hrobových miest: http://www.virtualnycintorin.sk/obce/2624


  ZOZNAM NEUHRADENÝCH HROBOV K 15.01.2018

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
  Štvrtok: neúradný deň
  Piatok: 07:30-13:00

  Monografia obce

  Dejiny Betlanoviec

  Fotogaléria

  Miloj Spiš o.z.

  Miloj Spiš o.z.

  Kalendár

  Návštevnosť