•  
  •  

  Kalendár zvozu odpadu

  Aktuality

  Výročná členská schôdza - DHZ Betlanovce

   18.03.2018

  DHZ Betlanovce pozýva všetkých svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

  v nedeľu 18.03.2018 o 14.00 hod
  v sále kultúrneho domu.


  Program:

  1. Otvorenie rokovania
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Správa o činnosti za obdobie od poslednej VČS
  4. Správa o hospodárení
  5. Správa revízora
  6. Členská základňa (členské príspevky, ocenienia .....)
  7. Diskusia a plán hlavných úloh DHZ na rok 2018
  8. Uznesenie
  9. Záver rokovania

  ​ Účasť všetkých členov je povinná!!!

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
  Štvrtok: neúradný deň
  Piatok: 07:30-13:00

  Monografia obce

  Dejiny Betlanoviec

  Fotogaléria

  Miloj Spiš o.z.

  Miloj Spiš o.z.

  Kalendár

  Návštevnosť