•  
  •  

  Kalendár zvozu odpadu

  Aktuality

  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI

   21.07.2018
  Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

  Prevádzkovateľ – Obec Betlanovce, so sídlom Betlanovce 23 Betlanovce, 05315, IČO:
  00328952 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených
  miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude
  uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo –
  zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a
  zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO
  PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
  spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
  95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové
  záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Betlanovce
  ainých a budú uchovávané po dobu 3 rokov.

  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018

  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018
  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI r. 2018

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
  Štvrtok: neúradný deň
  Piatok: 07:30-13:00

  Monografia obce

  Dejiny Betlanoviec

  Fotogaléria

  Miloj Spiš o.z.

  Miloj Spiš o.z.

  Kalendár

  Návštevnosť