•  
  •  
  •  
  •  
  •  

  Aktuality

  LETNÝ BETLANOVSKÝ FESTIVAL POD HVIEZDAMI

   21.07.2018
  Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

  Prevádzkovateľ – Obec Betlanovce, so sídlom Betlanovce 23 Betlanovce, 05315, IČO:
  00328952 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených
  miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude
  uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo –
  zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a
  zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO
  PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
  spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
  95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové
  záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Betlanovce
  ainých a budú uchovávané po dobu 3 rokov.

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
  Štvrtok: neúradný deň
  Piatok: 07:30-13:00

  Monografia obce

  Dejiny Betlanoviec

  Fotogaléria

  Kalendár

  Návštevnosť