•  
  •  

  Kalendár zvozu odpadu

  Aktuality

  UPOZORNENIE - porušenie karanténnych opatrení

   16.03.2020

  UPOZORNENIE -Porušenie karanténnych opatrení 

  Ak vám bola nariadená karanténa, ste vy, ako aj  blízke osoby s ktorými
  ste v kontakte povinní nevychádzať z domu, teda sa zdržať v domácej
  izolácii. Porušenie domácej izolácie neprichádza do úvahy ani zo
  žiadnych pracovných povinností ani akýchkoľvek ďalších činností
  vyžadujúcich opustenie miesta. Osobám v karanténe sa odporúča zvýšiť
  intenzitu dezinfekcie povrchov.
  V zmysle zákona sú všetky osoby povinné podrobiť sa im uloženým
  karanténnym opatreniam a dodržiavať ich. Ak vám z rozhodnutia príslušnej
  inštitúcie plynie povinnosť karantény a vy ju porušíte, dopustíte sa
  priestupku, za ktorý Vám môže byť uložená pokuta až do výšky 1659 eur.
  Každý prípad porušenia karanténneho opatrenia sa však posudzuje
  individuálne a preto v prípade potreby môžu príslušné orgány ukladať
  sankcie aj v zmysle trestného zákona. Tu v zmysle § 163 možno uložiť
  trest odňatia slobody na jeden rok až päť rokov každému, kto úmyselne
  spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej
  ľudskej choroby.
  POZOR! Trest odňatia slobody prichádza do úvahy aj v prípade, ak by ste
  konali z nedbanlivosti. Osobu, ktorá z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši
  nebezpečenstvo rozšírenia nákazlivej ľudskej choroby, možno potrestať
  trestom odňatia slobody až na tri roky.
  Či už osoba koná úmyselne alebo z nedbanlivosti, ak sa zistí, že trestný
  čin vykonala niektorým zo závažnejších spôsobov, za krízovej situácie
  alebo ak ním spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, výška trestu sa
  zvýši, pričom za takýchto okolností môže predstavovať horná hranica
  trestu až 8 rokov.

  Voľby do národnej rady SR 2020

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
  Štvrtok: neúradný deň
  Piatok: 07:30-13:00

  Monografia obce

  Dejiny Betlanoviec

  Fotogaléria

  Miloj Spiš o.z.

  Miloj Spiš o.z.

  Kalendár

  Návštevnosť