•  
  •  

  Cintorín

  Každá obec musí mať v zmysle zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a sprcovaného Prevádzkového poriadku cintorína pre obec Betlanovce uzatvorené nájomné zmluvy na jednotlivé hrobové miesta na verejnom pohrebisku Betlanovce. 

                    V obci na miestnom cintoríne ležia aj Vaši najbližší zosnulí.

                    Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste sa ak ste tak do dnešného dňa neurobili dostavili na Obecný úrad v Betlanovciach počas stránkových hodín za účelom úhrady, podpísania a prevzatia nájomnej zmluvy o nájme, hrobového miesta Vášho - Vašich zosnulých príbuzných. 

                   Úhradu za hrobové miesto ktorá je 10,00€/10 rokov za jednohrob v zmysle Prevádzkového poriadku pre pohrebisko na území obce Betlanovce, ktorý je prílohou VZN č.6/2016. Tento poplatok je povinnosť uhradiť v hobotovsti pri preberaní nájomnej zmluvy. Na uzatvorenie nájomnej zmluvy je potrebný občiansky preukaz nájomcu.


  Poplatky

  Stavba hrobky

  • jendohrob - 33,19€
  • dvojhrob - 66,39€

  Stavba pomníka

  • jednohrob - 16,60€
  • dvojhrob - 33,19€

  Za prenájom hrobového miesta - 10 rokov

  • jednohrob - 10,00€
  • dvojhrob - 20,00€
  • trojhrob - 30,00€
  • štvorhrob - 40,00€

  • VZN č.6/2016
   Prevádzkový poriadok pre pohrebisko na území obce Betlanovce
   18.01.2017 | 563.62 kb

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
  Štvrtok: neúradný deň
  Piatok: 07:30-13:00

  Fotogaléria

  Kalendár