•  | 
 •  
 •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.betlanovce.sk spravuje Obec Betlanovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Webové sídlo obce Betlanovce www.betlanovce.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnmosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňujeme dokumenty, doručené obci výlučné klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).
Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textvo v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Správca obsahu

Obec Betlanovce

Adresa:
Obecný úrad Betlanovce
Betlanovce 23
053 15  Betlanovce

IČO:   00 328 952

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Región: Spiš
Počet obyvateľov: 669
Rozloha: 1012 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1311

Všeobecné informácie: obecbetlanovce@stonline.sk
Starosta: Beata  Kopčáková, tel: 053/449 0215, 0904 803 800

Sekretariát: 

Dominika REGECOVÁ            kontakt: podatelna@betlanovce.sk
Referentka

 • Sekretariát, podateľna, správa registratúry
 • Objednávky a faktúry
 • Miestny cintorín
 • Povinné zverejňovanie a slobodný prístup k informáciám

Mgr. Katarína KARABINOVÁ      kontakt: miestnedane@betlanovce.sk
Samostatná referentka na úseku správy miestnych daní

 • Správa daní a poplatkov
 • Vedenie pokladnice
 • Prvý kontakt pre stavebný úrad

Janka LAPŠANSKÁ               kontakt: ekonom@betlanovce.sk
Samostatná referentka na úseku personálnom, mzdovom a ekonomickom

 • Personalistika a mzdy
 • Ekonomika, účtovníctvo a rozpočtovníctvo
 • Evidencia obyvateľstva
 • Osvedčovanie listín, podpisov
 • Evidencia a vydávanie rybárskych lístkov
 • Evidencia a vydávanie osvedčení SHR

Miroslava VARGOVÁ              kontakt: kniznica@betlanovce.sk
Referentka

 • Aktivačná činnosť, menšie obecné služby
 • Vedenie knižnice
 • Civilná ochrana​

Kompetencie:
Obec Betlanovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Betlanovce je zriadený na Miestnom úrade v Spišskej Novej Vsi.

Úradné hodiny: 

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok neúradný deň
Piatok 7.30 - 13.00


Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
Web: www.webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
Štvrtok: neúradný deň
Piatok: 07:30-13:00

Fotogaléria

Kalendár