•  | 
  •  
  •  
  •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.betlanovce.sk spravuje Obec Betlanovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Betlanovce

Adresa:
Obecný úrad Betlanovce
Betlanovce 23
053 15  Betlanovce

IČO:   00 328 952

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Región: Spiš
Počet obyvateľov: 669
Rozloha: 1012 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1311

Všeobecné informácie: obecbetlanovce@stonline.sk
Starosta: Beata  Kopčáková, tel: 053/449 0215, 0904 803 800

Sekretariát: 
Tel.:
 053/ 449 02 15

E-mailpodatelna@betlanovce.sk

Kompetencie:
Obec Betlanovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Betlanovce je zriadený na Miestnom úrade v Spišskej Novej Vsi.

Úradné hodiny: 

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok neúradný deň
Piatok 7.30 - 13.00


Technický prevádzkovateľ:

webex media, s.r.o.

Ostrovského 2
040 11 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
Web: www.webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
Štvrtok: neúradný deň
Piatok: 07:30-13:00

Fotogaléria

Kalendár