•  
  •  
  •  
  •  

  Kalendár zvozu odpadu

  Kontakty

  Toto webové sídlo www.betlanovce.sk spravuje Obec Betlanovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

  Webové sídlo obce Betlanovce www.betlanovce.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnmosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

  Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňujeme dokumenty, doručené obci výlučné klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).
  Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textvo v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

  Správca obsahu

  Obec Betlanovce

  Adresa:
  Obecný úrad Betlanovce
  Betlanovce 23
  053 15  Betlanovce

  IČO:   00 328 952

  Samosprávny kraj: Košický
  Okres: Spišská Nová Ves
  Región: Spiš
  Počet obyvateľov: 669
  Rozloha: 1012 ha
  Prvá písomná zmienka: v roku 1311

  Všeobecné informácie: obecbetlanovce@stonline.sk
  Starosta: Beata  Kopčáková, tel: 053/449 0215, 0904 803 800

  Sekretariát: 

  Dominika REGECOVÁ            kontakt: podatelna@betlanovce.sk
  Referentka

  • Sekretariát, podateľna, správa registratúry
  • Objednávky a faktúry
  • Miestny cintorín
  • Povinné zverejňovanie a slobodný prístup k informáciám

  Mgr. Katarína KARABINOVÁ      kontakt: miestnedane@betlanovce.sk
  Samostatná referentka na úseku správy miestnych daní

  • Správa daní a poplatkov
  • Vedenie pokladnice
  • Prvý kontakt pre stavebný úrad

  Janka LAPŠANSKÁ               kontakt: ekonom@betlanovce.sk
  Samostatná referentka na úseku personálnom, mzdovom a ekonomickom

  • Personalistika a mzdy
  • Ekonomika, účtovníctvo a rozpočtovníctvo
  • Evidencia obyvateľstva
  • Osvedčovanie listín, podpisov
  • Evidencia a vydávanie rybárskych lístkov
  • Evidencia a vydávanie osvedčení SHR

  Miroslava VARGOVÁ              kontakt: kniznica@betlanovce.sk
  Referentka

  • Aktivačná činnosť, menšie obecné služby
  • Vedenie knižnice
  • Civilná ochrana​

  Kompetencie:
  Obec Betlanovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

  Stavebný úrad pre obec Betlanovce je zriadený na Miestnom úrade v Spišskej Novej Vsi.

  Úradné hodiny: 

  Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
  Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
  Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
  Štvrtok neúradný deň
  Piatok 7.30 - 13.00


  Technický prevádzkovateľ:

  wbx s.r.o.

  Ostrovského 2
  040 01 Košice
  Slovenská republika
  Tel.: +421 55 644 25 35
  Web: www.webex.sk


  Voľby 2018

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
  Štvrtok: neúradný deň
  Piatok: 07:30-13:00

  Monografia obce

  Dejiny Betlanoviec

  Fotogaléria

  Kalendár

  Návštevnosť