•  
  •  

  Overovanie listín

  Osvedčovanie sa vykonáva na základe žiadosti, za ktoré sa vyberá správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

  Osvedčovanie podpisov

                K osvedčeniu podpisu je potrebná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa osvedčuje. Svoju totožnosť preukazuje platným občianským preukazom. 

                Správny poplatok za osvedčenie jedného podpisu je 1,50€, ktorý zaplatíte priamo pracovníčke pri vykonávaní úkonu.

  Osvedčovanie listín

              K osvedčeniu listiny je potrebné doložiť originál listiny, jej prefotenú kópiu a doklad totožnosti osoby, ktorá predkladá listinu na osvedčenie.

             Správny poplatok za osvedčenie listiny za jednu stranu je 1,50€, ktorý zaplatíte priamo pracovníčke pri vykonávaní úkonu.

   Úradné hodiny

   Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
   Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
   Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
   Štvrtok: neúradný deň
   Piatok: 07:30-13:00

   Fotogaléria

   Kalendár