•  | 
 •  
 •  

Overovanie listín

Osvedčovanie sa vykonáva na základe žiadosti, za ktoré sa vyberá správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Osvedčovanie podpisov

              K osvedčeniu podpisu je potrebná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa osvedčuje. Svoju totožnosť preukazuje platným občianským preukazom. 

              Správny poplatok za osvedčenie jedného podpisu je 1,50€, ktorý zaplatíte priamo pracovníčke pri vykonávaní úkonu.

Osvedčovanie listín

            K osvedčeniu listiny je potrebné doložiť originál listiny, jej prefotenú kópiu a doklad totožnosti osoby, ktorá predkladá listinu na osvedčenie.

           Správny poplatok za osvedčenie listiny za jednu stranu je 1,50€, ktorý zaplatíte priamo pracovníčke pri vykonávaní úkonu.

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
  Štvrtok: neúradný deň
  Piatok: 07:30-13:00

  Fotogaléria

  Kalendár