•  | 
  •  
  •  

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu

Postup pri podávaní žiadosti o sociálnu službu

Fyzická osoba odkázaná na sociálnu službu môže požiadať o poskytnutie niektorej sociálnej služby - napríklad v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, v domove sociálnych služieb alebo potrebuje poskytnúť opatrovateľskú službu:

            Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva v obci, v ktorej má žiadateľ trvalý pobyt. 

  • k žiadosti sa prikladá Lekársky nález - vypĺňa obvodný lekár
  • Potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške dôchodkových dávok alebo aktuálne rohodnutie o výške starobného alebo invalidného dôchodku. 
  • prípadne ak bol vydaný posudok úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak bol vydaný po 1.1.2009

       

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
Štvrtok: neúradný deň
Piatok: 07:30-13:00

Fotogaléria

Kalendár