•  
  •  

  Kalendár zvozu odpadu

  Rozvoj obce

  ROZVOJ OBCE V ROKOCH 1999 - 2005
  STAVEBNÁ ČINNOSŤ

  ÚPLNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A MATERSKEJ ŠKOLY Okrem strešnej krytiny, prestavaná celá budova až po vybavenie kancelárií, herne MŠ, kuchyne, jedálne, sociálnych zariadení, šastne.

  • ODVODNENIE POZEMKU MŠ a OcÚ
  • VÝSTAVBA DOMU SMÚTKU
  • VODOVOD A KANALIZÁCIA
  • Od roku 2002 postupne realizované - rómska osada - bočné ulice - časť hlavnej trasy
  • REKONŠTRUKCIA BUDOVY Č. 117 (KULTÚRNY DOM) Rekonštrukcia strechy, krytina, plynofikácia + kúrenie, voda, vnútorné omietky, podlahy (okrem hlavnej sály), sociálne zariadenie, dvere, plastové okná.
  • ČISTENIE KORYTA HORNÁDU a TEPLIČKY ŤAŽKOU TECHNIKOU a ÚPRAVA BREHOV
  • OSADENIE SMEROVÝCH TABÚĽ DO BOČNÝCH ULÍC
  • DETSKÉ IHRISKO PRI MŠ A ODDYCHOVÁ ZÓNA PRI RÓMSKEJ OSADE
  • ÚPRAVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
  • MODERNIZÁCIA OBECNÉHO ROZHLASU

  Nové technické zariadenie, montáž nových reproduktorov, údržba stĺpov

  • NOVÉ VEREJNÉ OSVETLENIE
  • TENISOVÝ KURT
  • OPLOTENIE IHRISKA MATERSKEJ ŠKOLY
  • STAVBA GARÁŽE

  Do konca roku 2005 realizované: základy, obvodové múry s nosnou priečkou.

  INÉ AKTIVITY A INVESTÍCIE
  Okrem hlavnej stavebnej činnosti obec umožňuje nezamestnaným zapojiť sa do tzv. Aktivačných prác (zamestnáva v priemere 20 až 25 občanov), zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, údržbu a čistenie verejných priestranstiev, pomoc obyvateľom pri častých záplavách, zabezpečuje stravovanie pre starých ľudí a v spolupráci s Charitou tiež opatrovateľskú službu, a veľa iných pre život obce dôležitých a potrebných činností.

  Tieto aktivity si vyžiadali ďalšie investície, napríklad:

  • Osobné auto
  • Chladiace boxy do Domu smútku
  • Ponorné čerpadlo (využívané pri povodniach, čistenie studní)
  • Prenosné ozvučenie (využívané pri kultúrnych podujatiach)
  • Motorové strunové kosačky 2 kusy, elektrická reťazová píla a iné náradie
  • Materiál na výstavbu klziska
  • Stolnotenisový stôl, dresy pre mladých športovcov a mnohé iné

  Oprava asfaltového povrchu štátnej cesty po výkopoch

  Oprava asfaltového povrchu štátnej cesty po výkopoch
  Oprava asfaltového povrchu štátnej cesty po výkopoch

  Voľby do národnej rady SR 2020

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
  Štvrtok: neúradný deň
  Piatok: 07:30-13:00

  Monografia obce

  Dejiny Betlanoviec

  Fotogaléria

  Miloj Spiš o.z.

  Miloj Spiš o.z.

  Kalendár

  Návštevnosť