Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

VYJADRENIE STAROSTU OBCE K LOKALITE PALOVEC

 02.06.2020

Vyjadrenie starostu obce k lokalite Pavlovec.

Vzhľadom na to, že sa ku mne dostávajú dezinformácie typu: že starosta nedovolí ľuďom stavať a že sám nechce, aby sa tam stavalo, dávam nasledovné stanovisko:

Lokalita Pavlovec je v územnom pláne obce riešená z väčšej časti na výstavbu rodinných domov, to znamená, že po vydaní územného rozhodnutia na prístupovú cestu a inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plynovod, elektrika), bude možné aj vydávanie stavebných povolení na rodinné domy.  V súčasnosti stavebný úrad neeviduje žiadne podanie na vydanie územného rozhodnutia. Uvedená lokalita je rozparcelovaná na parcely druhu orná pôda, ktorej obhospodarovanie podlieha zákonu o využívaní poľnohospodárskej pôdy. K vydaniu územného rozhodnutia  je predovšetkým potrebná kompletná štúdia s vyznačením všetkých inžinierskych sietí, miestnych komunikácií, odvodnením lokality a samozrejme všetky vyjadrenia kompetentných orgánov k tejto štúdií v zmysle stavebného zákona. Aj z dôvodu absencie týchto dokladov, nie je možné umiestňovať na uvedené pozemky drobné stavby, ani oplotenia a už vôbec nie objekty na bývanie. Až po získaní všetkých potrebných povolení je možné v tejto lokalite začať s výstavbou. Mojou povinnosťou ako starostu obce je dohliadanie na dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných nariadení obce a sám podľa zákonov aj konať. Ja sám budem len rád, ak sa do našej obce prisťahujú mladé rodiny a verte mi, nemám proti výstavbe v tejto lokalite absolútne žiadne výhrady. Avšak, kto staval rodinný dom vie, čo všetko obnáša vybavenie stavebného povolenia. A žiadam všetkých občanov, aby o mne nešírili klamstvá a rôzne ich dohady.  S úctou Ing. Zoltán Varga , starosta.  

Hlásenia rozhlasu v mobile Rozana

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
Štvrtok: neúradný deň
Piatok: 07:30-13:00

Monografia obce

Dejiny Betlanoviec

Fotogaléria

Miloj Spiš o.z.

Miloj Spiš o.z.

Kalendár

Návštevnosť