Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  | 
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

OZNAM - ZŠ s MŠ Hrabušice

 15.04.2021

O Z N A M

 Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hrabušice oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že od pondelka - 19. apríla 2021 bude obnovené školské vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka. Podmienkou účasti žiaka na vyučovaní je preukázanie sa negatívnym výsledkom testu žiaka 8. a 9. ročníka a jedného zákonného zástupcu.  Je preto potrebné, aby sa žiaci 8. a 9. ročníka a  jeden zákonný zástupca zúčastnili testovania na COVID-19, ktoré  bude prebiehať v dňoch 16. a 17. 4. 2021 v budove školy v Hrabušiciach.   Vyučovanie žiakov 1. až 4. ročníka bude prebiehať v štandardnom režime, tak ako doteraz. Školská dochádzka je povinná, a preto zákonní zástupcovia žiakov 1. až 4. ročníka a žiakov 8. a 9. ročníka by mali zvážiť  účasť svojich detí na vzdelávaní.  V prípade neúčasti detí na vzdelávaní sú zákonní zástupcovia povinní každých 5 dní kontaktovať triedneho učiteľa ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa. Vzdelávanie  žiakov, ktorí sa nebudú zúčastňovať na vyučovaní,  bude prebiehať formou zadávania úloh,  ktoré si bude musieť žiak alebo zákonný zástupca po dohode s triednym učiteľom prevziať pred budovou školy alebo mu budú úlohy poslané elektronickou poštou. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľka školy bude kontaktovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny s hlásením o jej zanedbávaní.

Žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa budú prezenčne vzdelávať, si v pondelok do školy donesú učebnice a zošity podľa pôvodného rozvrhu. So žiakmi 1. až 4. a 8. a 9. ročníka musia prísť v pondelok pred školu aj zákonní zástupcovia z dôvodu odovzdania čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti a preukázania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19.

Žiaci 5., 6. a 7. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

SODB 2021

SODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
Štvrtok: neúradný deň
Piatok: 07:30-13:00

Monografia obce

Dejiny Betlanoviec

Fotogaléria

Miloj Spiš o.z.

Miloj Spiš o.z.

Kalendár

Návštevnosť