Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  | 
 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Miestne dane a poplatky

Informácie k dani za psa

 23.09.2016

Informácie k dani za psa 

Predmet dane:

 • pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Daňovníkom je:

Fyzická osoba alebo právnická osobam ktorá je

 • vlastníkom psa alebo
 • držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

 • daňová povinnosť vzniká 1, dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Daňovník je povinný do 30 dní odo dňa vniku daňovej povinnosti podať priznanie k dani za psa. Následne po zaevidovaní psa vydá správca dane vlastníkovi alebo držiteľovi psa evidenčnú známku.
 • daňová povinnosť zaniká 1. dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. Pri odhlásení psa je potrebné vyplniť čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani za psa. Povinnosťou vlastníka je vrátiť evidenčnú známku!

Platenie dane

Na základe podáneho priznania k dani za psa Vám správca dane v mesiacoch apríl - máj vyrubí a následne doručí rozhodnutie na zaplatenie dane za psa, ktoré je potrebné uhradiť na účet obce, v hotovosti alebo poštovou poukážkou, a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 • VZN č. 5/2017
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  21.08.2018 | 553.82 kb

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
Štvrtok: neúradný deň
Piatok: 07:30-13:00

Monografia obce

Dejiny Betlanoviec

Fotogaléria

Miloj Spiš o.z.

Miloj Spiš o.z.

Kalendár

Návštevnosť