Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  | 
 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Kontakty

Toto webové sídlo www.betlanovce.sk spravuje Obec Betlanovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Webové sídlo obce Betlanovce www.betlanovce.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnmosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňujeme dokumenty, doručené obci výlučné klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).
Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textvo v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Správca obsahu

Obec Betlanovce

Adresa:
Obecný úrad Betlanovce
Betlanovce 23
053 15  Betlanovce

Tel.: 053/4490215

IČO:   00 328 952

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Región: Spiš
Počet obyvateľov: 733
Rozloha: 1012 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1311

Všeobecné informácie: starosta@betlanovce.sk
Starosta: Ing. Zoltán Varga, tel: 0904688184 ,  053/4490215,

Sekretariát: 

Janka LAPŠANSKÁ               kontakt:  ekonom@betlanovce.sk

                                                               

Samostatná referentka na úseku personálnom, mzdovom a ekonomickom

 • Personalistika a mzdy
 • Ekonomika, účtovníctvo a rozpočtovníctvo
 • Evidencia obyvateľstva
 • Osvedčovanie listín, podpisov
 • Evidencia a vydávanie rybárskych lístkov
 • Evidencia a vydávanie osvedčení SHR
 • Vedenie pokladnice

Miroslava VARGOVÁ              kontakt: kniznica@betlanovce.sk
                                                                 
miestnedane@betlanovce.sk,  podatelna@betlanovce.sk

Samostatná referentka na úseku správy miestnych daní

 • Sekretariát, podateľna, správa registratúry
 • Objednávky a faktúry
 • Miestny cintorín
 • Povinné zverejňovanie a slobodný prístup k informáciách
 • Vedenie knižnice
 • Civilná ochrana
 • Správa daní a poplatkov
 • Prvý kontakt pre stavebný úrad


František KLORUS

        Údržbár,  Aktivačná činnosť, menšie obecné služby


Andrea Tökölyová - Správca cintorína -  tel. č. 0905712479

Dana Tišerová - terénny asistent COVID

Bc. Jana Šrobárová - terénny asistent COVID

Kompetencie:
Obec Betlanovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Betlanovce je zriadený na Miestnom úrade v Spišskej Novej Vsi.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

SODB 2021

SODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
Štvrtok: neúradný deň
Piatok: 07:30-13:00

Monografia obce

Dejiny Betlanoviec

Fotogaléria

Miloj Spiš o.z.

Miloj Spiš o.z.

Kalendár

Návštevnosť