Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  

  Kalendár zvozu odpadu

  Kontakty

  Toto webové sídlo www.betlanovce.sk spravuje Obec Betlanovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

  Webové sídlo obce Betlanovce www.betlanovce.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnmosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

  Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňujeme dokumenty, doručené obci výlučné klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).
  Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textvo v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

  Správca obsahu

  Obec Betlanovce

  Adresa:
  Obecný úrad Betlanovce
  Betlanovce 23
  053 15  Betlanovce

  tel.č. 053/4490215

  IČO:   00 328 952

  Samosprávny kraj: Košický
  Okres: Spišská Nová Ves
  Región: Spiš
  Počet obyvateľov: 669
  Rozloha: 1012 ha
  Prvá písomná zmienka: v roku 1311

  Všeobecné informácie: starosta@betlanovce.sk
  Starosta: Ing. Zoltán Varga, tel: 0904688184 ,  053/4490215,

  Sekretariát: 

  Janka LAPŠANSKÁ               kontakt:  ekonom@betlanovce.sk

                                                                  betlanovce@stonline.sk

  Samostatná referentka na úseku personálnom, mzdovom a ekonomickom

  • Personalistika a mzdy
  • Ekonomika, účtovníctvo a rozpočtovníctvo
  • Evidencia obyvateľstva
  • Osvedčovanie listín, podpisov
  • Evidencia a vydávanie rybárskych lístkov
  • Evidencia a vydávanie osvedčení SHR
  • Vedenie pokladnice

  Miroslava VARGOVÁ              kontakt: kniznica@betlanovce.sk
                                                                   
  miestnedane@betlanovce.sk,  podatelna@betlanovce.sk

  Samostatná referentka na úseku správy miestnych daní

  • Sekretariát, podateľna, správa registratúry
  • Objednávky a faktúry
  • Miestny cintorín
  • Povinné zverejňovanie a slobodný prístup k informáciách
  • Vedenie knižnice
  • Civilná ochrana
  • Správa daní a poplatkov
  • Prvý kontakt pre stavebný úrad


  František KLORUS

          Údržbár,  Aktivačná činnosť, menšie obecné služby

  Kompetencie:
  Obec Betlanovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

  Stavebný úrad pre obec Betlanovce je zriadený na Miestnom úrade v Spišskej Novej Vsi.

  Technický prevádzkovateľ webstránky:

  webex.sk
  Ostrovského 2
  040 01 Košice
  Slovenská republika

  e-mail: info@webex.sk

  Hlásenia rozhlasu v mobile Rozana

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
  Štvrtok: neúradný deň
  Piatok: 07:30-13:00

  Monografia obce

  Dejiny Betlanoviec

  Fotogaléria

  Miloj Spiš o.z.

  Miloj Spiš o.z.

  Kalendár

  Návštevnosť