Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  | 
 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Triedenie odpadu

Triedenie odpadu - plagát

Aj vy sa chcete dozvedieť, ako dlho sa odpady v prírode rozkladajú, ako správne triediť do farebných kontajnerov, čo všetko sa nachádza v našom odpadkovom koši, čo sa deje s odpadom po jeho vytriedení alebo ako je na tom Slovensko s recykláciou a skládkovaním? Toto všetko sa môžete dozvedieť vďaka novém,u online vzdelávaniu na stránke www.triedime.sk
Správne triedenie odpadu

PAPIER - patrí do modrého kontajnera

patria sem: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skarotaný papier. 

nepatria sem: Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asflatový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, aloval, celofán a pod. 

SKLO - patrí do zeleného kontajnera

patria sem: 
Nevrátne obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, pohárem tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod. 

nepatria sem: Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokované sklo alebo technické druhy skla. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu. 


PLAST, VKM, kovové obaly - patrí do žltého konrajnera

patria sem: N
eznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky. Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. 

nepatria sem: Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod. Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. truby z krémov a pást. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov. 


BIOODPAD - patrí do hnedého kontajnera

patria sem:
Šupky, čajové vrecúška, ovocie, zelenina, odpad z verejnej zelene, lístie, tráva, záhradný odpad.

nepatria sem: Mäso, popol, stavebný odpad, kamene, betón, zemina, extrementy, hnoj a pod. 

  Triedenie odpadu
  Triedenie odpadu
  Triedenie odpadu

  SODB 2021

  SODB 2021

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
  Štvrtok: neúradný deň
  Piatok: 07:30-13:00

  Monografia obce

  Dejiny Betlanoviec

  Fotogaléria

  Miloj Spiš o.z.

  Miloj Spiš o.z.

  Kalendár

  Návštevnosť