Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  

  Kalendár zvozu odpadu

  Triedenie odpadu

  Triedenie odpadu - plagát

  Aj vy sa chcete dozvedieť, ako dlho sa odpady v prírode rozkladajú, ako správne triediť do farebných kontajnerov, čo všetko sa nachádza v našom odpadkovom koši, čo sa deje s odpadom po jeho vytriedení alebo ako je na tom Slovensko s recykláciou a skládkovaním? Toto všetko sa môžete dozvedieť vďaka novém,u online vzdelávaniu na stránke www.triedime.sk
  Správne triedenie odpadu

  PAPIER - patrí do modrého kontajnera

  patria sem: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skarotaný papier. 

  nepatria sem: Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asflatový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, aloval, celofán a pod. 


  SKLO - patrí do zeleného kontajnera

  patria sem: 
  Nevrátne obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, pohárem tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod. 

  nepatria sem: Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokované sklo alebo technické druhy skla. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu. 


  PLAST, VKM, kovové obaly - patrí do žltého konrajnera

  patria sem: N
  eznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky. Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. 

  nepatria sem: Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod. Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. truby z krémov a pást. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov. 


  BIOODPAD - patrí do hnedého kontajnera

  patria sem:
  Šupky, čajové vrecúška, ovocie, zelenina, odpad z verejnej zelene, lístie, tráva, záhradný odpad.

  nepatria sem: Mäso, popol, stavebný odpad, kamene, betón, zemina, extrementy, hnoj a pod. 

   Triedenie odpadu
   Triedenie odpadu
   Triedenie odpadu

   Hlásenia rozhlasu v mobile Rozana

   Úradné hodiny

   Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
   Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
   Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
   Štvrtok: neúradný deň
   Piatok: 07:30-13:00

   Monografia obce

   Dejiny Betlanoviec

   Fotogaléria

   Miloj Spiš o.z.

   Miloj Spiš o.z.

   Kalendár

   Návštevnosť