Menu
Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Kontakt

Toto webové sídlo www.betlanovce.sk spravuje Obec Betlanovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Webové sídlo obce Betlanovce www.betlanovce.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňujeme dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).
Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí, ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Správca obsahu

Obec Betlanovce

Adresa

Obecný úrad Betlanovce
Betlanovce 23
053 15  Betlanovce

Spojenie

Tel.: 053/4490215
Email: starosta@betlanovce.sk 
Web: www.betlanovce.sk

Informácie

IČO: 00 328 952

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK88 0900 0000 0051 8432 2305

Úradné hodiny:

 • Pondelok:     7:30 - 15:30                       
 • Utorok:         7:30 - 15:30
 • Streda:          7:30 - 17:00
 • Štvrtok:         neúradný deň
 • Piatok:          7:30 - 13:00
 • Obedňajšia prestávka:    12:00 - 12:30

 

Starostka obce:

Ing. Slávka Kremnická
Tel.: 0904688184 

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Región: Spiš
Počet obyvateľov: 742
Rozloha: 1012 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1311

Sekretariát: 

Janka LAPŠANSKÁ              

kontakt:  ekonom@betlanovce.sk

Samostatná referentka na úseku personálnom, mzdovom a ekonomickom

 • Personalistika a mzdy
 • Ekonomika, účtovníctvo a rozpočtovníctvo
 • Evidencia obyvateľstva
 • Osvedčovanie listín, podpisov
 • Evidencia a vydávanie rybárskych lístkov
 • Evidencia a vydávanie osvedčení SHR
 • Vedenie pokladnice

Miroslava VARGOVÁ              

kontakt: kniznica@betlanovce.skpodatelna@betlanovce.sk

Samostatná referentka na úseku správy miestnych daní

 • Sekretariát, podateľna, správa registratúry
 • Objednávky a faktúry
 • Miestny cintorín
 • Povinné zverejňovanie a slobodný prístup k informáciách
 • Vedenie knižnice
 • Civilná ochrana

Mgr. Katarína Karabinová              

kontakt: miestnedane@betlanovce.sk,

Samostatná referentka na úseku správy miestnych daní

 • Správa daní a poplatkov
 • Prvý kontakt pre stavebný úrad
 • Sociálne služby 
 • Pokladňa

František KLORUS - Údržbár,  Aktivačná činnosť, menšie obecné služby


Andrea Tökölyová - Správca cintorína -  tel. č. 0905712479


​Kompetencie:
Obec Betlanovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad obce Betlanovce, adresa vysunutého pracoviska: Mestský úrad - 3. poschodie, č. dverí 403, Štefanikovo námestie 1, 052 01  Spišská Nová Ves.

Odborný referent

Mgr. Darina Mazurová
 +421 917 166 327
 darina.mazurova@iliasovce.sk

 

Kontakt

Rozvojový tím I. 
Betlanovce

Kontakt
tel.: 0911 623 238
Facebook:
Rozvojové tímy Betlanovce
 

Úradné hodiny
Pon: 7:30 - 15:30                      
Uto: 7:30 - 15:30
Str:   7:30 - 17:00
Štv:   7:30 - 15:30
Pia:   7:30 - 13:00
Obedňajšia prestávka: 
12:00 - 12:30

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Dážď, dážď , májový dážď, budú mi od teba vlasy rásť.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:49

Slnko zapadá:20:20

Kde nás nájdete?

Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Betlanovce historici zaraďujú k najstarším stredovekým obciam na Spiši. Patrili totiž k zemianským dedinám, tzv. Spišským kopijníkom, ktorým už roku 1243 kráľ Belo IV. Obnovil ich staré výsady. Belovo privilégium potvrdili ďalší panovníci: Karol Róbert roku 1314 a Vladislav II. Roku 1511. Išlo predovšetkým o potvrdenie ich osobnej slobody, právo voliť vlastného sudcu, dedičské práva, oslobodenie od poplatkov.

Zobraziť viac