Menu
Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Informácie k dani za ubytovanie

Daňovník:

Fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Predmet dane:

Odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len "zariadenie"), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Základ dane:

  • počet prenocovaní

Sadzba dane:

Obec určuje sadzbu

  • 0,50 €/osoba/prenocovanie

Vedenie evidencie:

Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje: meno a priezvisko ubytovaného, číslo OP alebo pasu, trvalý pobyt a dátum príchodu a odchodu. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť správcovi dane pri vzniku daňovej povinnosti knihu ubytovaných na overenie.

Vyberanie dane:

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti obci do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačice uvedeného v prílohe č. 1 VZN č. 3/2022

Platenie dane za ubytovanie:

Na predpísanom tlačive uvedenom v prílohe č.2 VZN č. 3/2022 písomne oznámi správcovi dane výšku vybratej dane za kalendárny rok  a to do 30 dní po uplynutí roka, v ktorom bola daň vybratá, 

  • do 30 dní po uplynutí roka, v ktorom bola daň vybratá odvedie daň:
  • v hotovosti priamo do pokladne správcu dane pri platbách do 300,00€
  • bezhotovostným prevodom na účet správcu dane alebo platobnou kartou

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak počas žatiev prší, bude veľa orechov, ale málo chleba.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:31

Slnko zapadá:20:47

Kde nás nájdete?

Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Betlanovce historici zaraďujú k najstarším stredovekým obciam na Spiši. Patrili totiž k zemianským dedinám, tzv. Spišským kopijníkom, ktorým už roku 1243 kráľ Belo IV. Obnovil ich staré výsady. Belovo privilégium potvrdili ďalší panovníci: Karol Róbert roku 1314 a Vladislav II. Roku 1511. Išlo predovšetkým o potvrdenie ich osobnej slobody, právo voliť vlastného sudcu, dedičské práva, oslobodenie od poplatkov.

Zobraziť viac