Menu
Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ A ZA PSA

Priznanie k dani z nehnuteľností a za psa sa podáva do 31. januára 2023.

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ A ZA PSA
Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva do 31. januára príslušného roka vtedy, ak u daňovníka nastali v priebehu predchádzajúceho roka zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane napr. nadobudnutie nehnuteľnosti (pozemok, rodinný dom).
Ak daňovník podal Priznanie k dani z nehnuteľnosti a stane sa vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby alebo mu zanikne vlastníctvo nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia.
Povinnosť podať priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu, a pod.
Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný podať čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Aké doklady (prílohy) sú potrebné k podaniu priznaniu k dani z nehnuteľnosti?
K priznaniu k dani z nehnuteľností je potrebné doložiť:
rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností alebo kópiu listu vlastníctva, poprípade nájomnú zmluvu, kópiu Kúpno-predajnej zmluvy, Darovacej zmluvy, právoplatné osvedčenie o dedičstve a pod.
pre spoluvlastníkov nehnuteľností Dohodu spoluvlastníkov o určení zástupcu
Príslušné tlačivá si môžu daňovníci stiahnuť z inernetovej stránky obce Betlanovce: samosprava/ako-vybavit/informacie-k-miestnym-daniam/
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ K DANI ZA PSA
Vznik a zánik daňovej povinnosti:
-daňová povinnosť vzniká 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (pes starší ako 6 mesiacov). Daňovník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti podať priznanie k dani za psa. Následne po zaevidovaní psa vydá správca dane vlastníkovi alebo držiteľovi psa evidenčnú známku.
-daňová povinnosť zaniká 1. dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. Pri odhlásení psa je potrebné vyplniť čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani za psa. Povinnosťou vlastníka je vrátiť evidenčnú známku!
Tlačivá dostupné na webovom sídle: betlanovce.sk v sekcii - Ako vybaviť. Vypísané a podpísané tlačivá je potrebné doručiť na obecný úrad v Betlanovciach do 31.01.2023.
Dátum vloženia: 2. 1. 2023 14:52
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 1. 2023 14:55
Autor: Správca Webu

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Čo júl a august nedovarí, to september neusmaží.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:46

Slnko zapadá:20:42

Kde nás nájdete?

Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Betlanovce historici zaraďujú k najstarším stredovekým obciam na Spiši. Patrili totiž k zemianským dedinám, tzv. Spišským kopijníkom, ktorým už roku 1243 kráľ Belo IV. Obnovil ich staré výsady. Belovo privilégium potvrdili ďalší panovníci: Karol Róbert roku 1314 a Vladislav II. Roku 1511. Išlo predovšetkým o potvrdenie ich osobnej slobody, právo voliť vlastného sudcu, dedičské práva, oslobodenie od poplatkov.

Zobraziť viac