Menu
Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

O čom sú rozvojové tímy

Národný projektu Rozvojové tímy I.
Dĺžka trvania projektu v prvej fáze je od 1.11.2023 - 31.8.2026. Hlavnou aktivitou národného projektu Rozvojové tímy I.: „Podpora sociálnej inklúzie MRK prostredníctvom komplexného integrovaného prístupu s dopadom na celú sídelnú komunitu“.
Cieľom je zabezpečiť vzájomnú previazanosť aktivít v oblasti bývania, zamestnanosti a protirómskeho rasizmu s nevyhnutnými investíciami na zlepšenie životnej úrovne obyvateľov celej obce a na základe potrieb samosprávy.

Členovia rozvojového tímu:
Rozvojový pracovník plánovania – jeho náplňou práce je podporiť zvýšenie životnej úrovne sídelnej komunity aktívnou participáciou jej obyvateľov a zástupcov MRK s relevantnými partnermi na úrovni samosprávy a kľúčových partnerských organizácií s cieľom identifikácie problémov a potrieb a stanovenia spoločných cieľov, plánovanie, sieťovanie a prepájanie činnosti jednotlivých členov miestneho rozvojového tímu.

Sociálni pracovníci – ich náplňou je motivovať a aktivizovať jednotlivcov a rodiny na riešenie problémov a nepriaznivých životných situácií.

Rozvojový pracovník pre bývanie – jeho náplňou je zlepšiť podmienky bývania prostredníctvom ním poskytovaných služieb, vybudovať a udržiavať spolunažívanie obyvateľov v susedstve a v rámci celej sídelnej komunity.

Rozvojový pracovník pre mládež – jeho náplňou je podporiť neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou a voľnočasovými aktivitami prostredníctvom zvyšovania vedomostí a zručností mládeže.

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo – jeho náplňou je zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť formou podpory a prípravy na pracovný trh prostredníctvom pracovného poradenstva.

Nenementorka – náplňou je poskytovať podporu a usmerňovanie Nene v práci s deťmi, rodičmi, rodinami a profesionálnom raste v jej gescii. Tiež koordinovanie a usmerňovanie Nene vo svojej pôsobnosti.

Nene – náplňou práce je podporiť v prirodzenom rodinnom prostredí zdravý vývin dieťaťa vo veku do 6 rokov a zvyšovať rodičovské zručnosti, zosúladenie rodinného a pracovného života, uľahčenie prekonávania jazykových, zdravotných a sociálnych bariér a pomáhať pri osvojovaní vedomosti o hygienických štandardoch bývania, reprodukčnom zdraví, plánovanom rodičovstve.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

V máji vlhko, chladno, bude vína na dno.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:46

Slnko zapadá:20:23

Kde nás nájdete?

Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Betlanovce historici zaraďujú k najstarším stredovekým obciam na Spiši. Patrili totiž k zemianským dedinám, tzv. Spišským kopijníkom, ktorým už roku 1243 kráľ Belo IV. Obnovil ich staré výsady. Belovo privilégium potvrdili ďalší panovníci: Karol Róbert roku 1314 a Vladislav II. Roku 1511. Išlo predovšetkým o potvrdenie ich osobnej slobody, právo voliť vlastného sudcu, dedičské práva, oslobodenie od poplatkov.

Zobraziť viac