Menu
Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Územný plán obce

Grafická časť

Dopravné vybavenie územia

2016-08-12-094919-Dopravn___vybavenie___zemia.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 7,31 MB
Stiahnuté: 231×
Vložené: 22. 2. 2022

Návrh perspektivného využitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy

2016-08-12-120955-N__vrh_perspektivn__ho_vyu__itia_po__nohospod__rskej_p__dy_a_lesnej_p__dy_2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 7,8 MB
Stiahnuté: 172×
Vložené: 22. 2. 2022

Ochrana a tvorba krajiny

2016-08-12-121317-Ochrana_a_tvorba_krajiny.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 5,29 MB
Stiahnuté: 148×
Vložené: 22. 2. 2022

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia 2

2016-08-12-121402-Priestorov___usporiadanie_a_funk__n___vyu____vanie___zemia_2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 7,54 MB
Stiahnuté: 242×
Vložené: 22. 2. 2022

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia

2016-08-12-121414-Priestorov___usporiadanie_a_funk__n___vyu____vanie___zemia.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 4,04 MB
Stiahnuté: 176×
Vložené: 22. 2. 2022

Širšie vzťahy

2016-08-12-121429-__ir__ie_vz__ahy.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3,66 MB
Stiahnuté: 139×
Vložené: 22. 2. 2022

Verejné technické vybavenie - energetika a telekomunikácie

2016-08-12-121749-Verejn___technick___vybavenie_-_energetika_a_telekomunik__cie.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 6,38 MB
Stiahnuté: 154×
Vložené: 22. 2. 2022

Verejné technické vybavenie - Vodné hospodárstvo

2016-08-12-121857-Verejn___technick___vybavenie_-_Vodn___hospod__rstvo.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 6,43 MB
Stiahnuté: 148×
Vložené: 22. 2. 2022

Verejnoprospešné stavby a záväzné dopravné a technické vybavenie

2016-08-12-122008-Verejnoprospe__n___stavby_a_z__v__zn___dopravn___a_technick___vybavenie.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 7,84 MB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 22. 2. 2022

Záväzné regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využivanie územia v mierke 1-5000

2016-08-12-122104-Z__v__zn___regulat__vy_priestorov__ho_usporiadania_a_funk__n__ho_vyu__ivanie___zemia___v_mierke_1-5000.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 6,73 MB
Stiahnuté: 153×
Vložené: 22. 2. 2022

Záväzné regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využivanie územia v mierke 1-2000

2016-08-12-122123-Z__v__zn___regulat__vy_priestorov__ho_usporiadania_a_funk__n__ho_vyu__ivanie___zemia_v_mierke_1-2000.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3,39 MB
Stiahnuté: 160×
Vložené: 22. 2. 2022

Textová časť

05_Regulačné listy

2016-08-12-122312-05_Regula__n___listy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,45 kB
Stiahnuté: 184×
Vložené: 22. 2. 2022

04_Záväzná časť

2016-08-12-122321-04_Z__V__ZN_____AS__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 482,6 kB
Stiahnuté: 164×
Vložené: 22. 2. 2022

03_Zábery PP - tabulka

2016-08-12-122330-03_Z__bery_PP_-_tabulka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,67 kB
Stiahnuté: 131×
Vložené: 22. 2. 2022

02_Vyhodnotenie PPF - text

2016-08-12-122424-02_Vyhodnotenie_PPF_-_text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 457,97 kB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 22. 2. 2022

01_Sprievodná správa

2016-08-12-122441-01_Sprievodn___spr__va.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,35 MB
Stiahnuté: 163×
Vložené: 22. 2. 2022

00_titulka betlanovce

2016-08-12-122451-00_titulka_betlanovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 571,57 kB
Stiahnuté: 118×
Vložené: 22. 2. 2022

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Psie dni majú najviac múch.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:46

Slnko zapadá:20:42

Kde nás nájdete?

Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Betlanovce historici zaraďujú k najstarším stredovekým obciam na Spiši. Patrili totiž k zemianským dedinám, tzv. Spišským kopijníkom, ktorým už roku 1243 kráľ Belo IV. Obnovil ich staré výsady. Belovo privilégium potvrdili ďalší panovníci: Karol Róbert roku 1314 a Vladislav II. Roku 1511. Išlo predovšetkým o potvrdenie ich osobnej slobody, právo voliť vlastného sudcu, dedičské práva, oslobodenie od poplatkov.

Zobraziť viac