Menu
Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Územný plán obce

Grafická časť

Dopravné vybavenie územia

2016-08-12-094919-Dopravn___vybavenie___zemia.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 7,31 MB
Stiahnuté: 181×
Vložené: 22. 2. 2022

Návrh perspektivného využitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy

2016-08-12-120955-N__vrh_perspektivn__ho_vyu__itia_po__nohospod__rskej_p__dy_a_lesnej_p__dy_2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 7,8 MB
Stiahnuté: 122×
Vložené: 22. 2. 2022

Ochrana a tvorba krajiny

2016-08-12-121317-Ochrana_a_tvorba_krajiny.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 5,29 MB
Stiahnuté: 94×
Vložené: 22. 2. 2022

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia 2

2016-08-12-121402-Priestorov___usporiadanie_a_funk__n___vyu____vanie___zemia_2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 7,54 MB
Stiahnuté: 170×
Vložené: 22. 2. 2022

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia

2016-08-12-121414-Priestorov___usporiadanie_a_funk__n___vyu____vanie___zemia.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 4,04 MB
Stiahnuté: 124×
Vložené: 22. 2. 2022

Širšie vzťahy

2016-08-12-121429-__ir__ie_vz__ahy.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3,66 MB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 22. 2. 2022

Verejné technické vybavenie - energetika a telekomunikácie

2016-08-12-121749-Verejn___technick___vybavenie_-_energetika_a_telekomunik__cie.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 6,38 MB
Stiahnuté: 95×
Vložené: 22. 2. 2022

Verejné technické vybavenie - Vodné hospodárstvo

2016-08-12-121857-Verejn___technick___vybavenie_-_Vodn___hospod__rstvo.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 6,43 MB
Stiahnuté: 106×
Vložené: 22. 2. 2022

Verejnoprospešné stavby a záväzné dopravné a technické vybavenie

2016-08-12-122008-Verejnoprospe__n___stavby_a_z__v__zn___dopravn___a_technick___vybavenie.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 7,84 MB
Stiahnuté: 92×
Vložené: 22. 2. 2022

Záväzné regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využivanie územia v mierke 1-5000

2016-08-12-122104-Z__v__zn___regulat__vy_priestorov__ho_usporiadania_a_funk__n__ho_vyu__ivanie___zemia___v_mierke_1-5000.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 6,73 MB
Stiahnuté: 109×
Vložené: 22. 2. 2022

Záväzné regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využivanie územia v mierke 1-2000

2016-08-12-122123-Z__v__zn___regulat__vy_priestorov__ho_usporiadania_a_funk__n__ho_vyu__ivanie___zemia_v_mierke_1-2000.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3,39 MB
Stiahnuté: 104×
Vložené: 22. 2. 2022

Textová časť

05_Regulačné listy

2016-08-12-122312-05_Regula__n___listy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,45 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 22. 2. 2022

04_Záväzná časť

2016-08-12-122321-04_Z__V__ZN_____AS__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 482,6 kB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 22. 2. 2022

03_Zábery PP - tabulka

2016-08-12-122330-03_Z__bery_PP_-_tabulka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,67 kB
Stiahnuté: 97×
Vložené: 22. 2. 2022

02_Vyhodnotenie PPF - text

2016-08-12-122424-02_Vyhodnotenie_PPF_-_text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 457,97 kB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 22. 2. 2022

01_Sprievodná správa

2016-08-12-122441-01_Sprievodn___spr__va.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,35 MB
Stiahnuté: 122×
Vložené: 22. 2. 2022

00_titulka betlanovce

2016-08-12-122451-00_titulka_betlanovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 571,57 kB
Stiahnuté: 90×
Vložené: 22. 2. 2022

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak február muchy vymámi, marec ich podlávi.

Pranostika na akt.deň

Svätý Matej ľady láme, ak ich nenájde, hneď ich narobí.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:6:29

Slnko zapadá:17:13

Kde nás nájdete?

Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Betlanovce historici zaraďujú k najstarším stredovekým obciam na Spiši. Patrili totiž k zemianským dedinám, tzv. Spišským kopijníkom, ktorým už roku 1243 kráľ Belo IV. Obnovil ich staré výsady. Belovo privilégium potvrdili ďalší panovníci: Karol Róbert roku 1314 a Vladislav II. Roku 1511. Išlo predovšetkým o potvrdenie ich osobnej slobody, právo voliť vlastného sudcu, dedičské práva, oslobodenie od poplatkov.

Zobraziť viac