Menu
Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

OZNAM K ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU rok 2024

OZNAM K ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU rok 2024

OZNAM K ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU rok 2024

OZNAM K ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU rok 2024OZNAM K ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU rok 2024

V mesiacoch JANUÁR - APRÍL 2024 

sa uskutoční zber komunálneho odpadu s ešte platnými nálepkami na rok 2023

*** Fyzická alebo právnická osoba je povinná v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti, ako aj zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre určenie daňovej povinnosti. ***

* OZNÁMENIE MUSÍ BYŤ PODANÉ VČAS *

- do jedného mesiaca od rozhodujúcej právnej

skutočnosti miestne príslušnému správcovi dane obci Betlanovce.

Oznámenie nájdete na stránke obce Betlanovce - www.betlanovce.sk/ZVEREJŇOVANIE/VZN/ VZN č. 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (príloha č. 3-FO, príloha č. 4-PO) alebo na obecnom úrade v Betlanovciach.

Platenie poplatku za KO:

Správca dane vyrubí a následne doručí rozhodnutie na zaplatenie poplatku za komunálny odpad, ktoré je potrebné uhradiť na účet obce Betlanovce, v hotovosti alebo platobnou kartou. V rozhodnutí sa uvedie spôsob a lehota zaplatenia poplatku – pre FYZICKÉ OSOBY.

Pre PRÁVNICKÉ OSOBY bude lehota zaplatenia poplatku uvedená vo faktúre ako splatnosť faktúry.

Dátum vloženia: 5. 1. 2024 11:06
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 1. 2024 11:14
Autor: Správca Webu

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

V júli do koleše obleč sa, v decembri po uši odej sa.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:46

Slnko zapadá:20:42

Kde nás nájdete?

Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Betlanovce historici zaraďujú k najstarším stredovekým obciam na Spiši. Patrili totiž k zemianským dedinám, tzv. Spišským kopijníkom, ktorým už roku 1243 kráľ Belo IV. Obnovil ich staré výsady. Belovo privilégium potvrdili ďalší panovníci: Karol Róbert roku 1314 a Vladislav II. Roku 1511. Išlo predovšetkým o potvrdenie ich osobnej slobody, právo voliť vlastného sudcu, dedičské práva, oslobodenie od poplatkov.

Zobraziť viac