Menu
Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Samospráva

Starosta obce:           
Ing. Slávka Kremnická
Betlanovce 200 

Starostka obce - Ing. Slávka Kremnická


Telefón:
0904 688 184
053/ 449 02 15

E-mail: starosta@betlanovce.sk

Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Je volený na štyri roky a jeho funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Okrem iného zastáva starosta funkciu štatutárneho orgánu v majetkovoprávnych vzťahoch obce, v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce a zároveň je tiež i správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch. Popri týchto funkciách tiež zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám a zároveň rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta má výlučné právo podpisovať uznesenia obecného zastupiteľstva a v prípade ak sa domnieva, že uznesenie obecného zastupiteľstva odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné môže pozastaviť jeho výkon. Starosta okrem hore uvedených povinností rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. V prípade nutnosti môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Netreba v júni o dážď prosiť, príde, keď /až/ začneme kosiť.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:31

Slnko zapadá:20:47

Kde nás nájdete?

Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Betlanovce historici zaraďujú k najstarším stredovekým obciam na Spiši. Patrili totiž k zemianským dedinám, tzv. Spišským kopijníkom, ktorým už roku 1243 kráľ Belo IV. Obnovil ich staré výsady. Belovo privilégium potvrdili ďalší panovníci: Karol Róbert roku 1314 a Vladislav II. Roku 1511. Išlo predovšetkým o potvrdenie ich osobnej slobody, právo voliť vlastného sudcu, dedičské práva, oslobodenie od poplatkov.

Zobraziť viac