Menu
Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Špecializované sociálne bezplatné poradenstvo

V našej obci v termíne 2.februára od 9.00 - 12.00 v KD v Betlanovciach

Špecializované sociálne poradenstvo je sociálnou službou zriadenou Spišskou katolíckou charitou s dlhoročnou tradíciou. Realizuje sa ambulantnou formou a formou terénnej práce. Jej úlohou je sprostredkovanie odbornej pomoci cieľovým skupinám bez rozdielu veku, pohlavia, náboženského presvedčenia alebo príslušnosti k  menšinám. Financovaná je z prostriedkov Košického samosprávneho kraja a preto je bezplatná pre klientov ako aj pre miestnu samosprávu.

Mobilné poradenstvo - je formou poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v teréne.  Cieľom mobilného poradenstva je :

 • zlepšiť dostupnosť odbornej pomoci obyvateľom regiónu Spiš žijúcim mimo okresného mesta,
 • zabezpečiť ochranu ich práv a právom chránených záujmov,
 •  podporiť proces ich integrácie do ekonomického, sociálneho i kultúrneho života spoločnosti.

Kto môže požiadať o pomoc:

 • jednotlivci alebo osamelí rodičia s deťmi s nízkym ekonomickým zabezpečením,
 • jednotlivci alebo rodiny v krízovej situácii (pred rozvodom, vo fáze rozvodu a po rozvode),
 • osoby dlhodobo nezamestnané,
 • osoby s vysokými exekučnými zrážkami a s neschopnosťou zamestnať sa kvôli  vysokým dlhom, 
 • osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • osamelo žijúci seniori odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby,
 • osoby ohrozené domácim násilím,
 • osoby ohrozené stratou domova resp. osoby bez domova a iné.

Akú pomoc poskytujeme :

 • pomoc pri riešení problémov jednotlivcov a rodín s nízkym príjmom,
 • pomoc pri riešení dlhov,
 • pomoc pri riešení osobných bankrotov,
 • pomoc  pri komunikácii s exekútorskými úradmi, súdmi,
 • odbornú pomoc zameranú na prípravu osôb dlhodobo nezamestnaných na trh práce,
 • nácvik finančnej disciplíny a  finančnej gramotnosti,   
 • pomoc pri riešení vzťahových problémov v predrozvodovom, rozvodovom a porozvodovom období,
 • pomoc pri dodržiavaní súdnych rozhodnutí týkajúcich sa plnenia vyživovacej povinnosti, úpravy styku s mal. deťmi,
 • odbornú pomoc a ochranu pri výskyte domáceho násilia, psychického týrania,
 • pomoc pri riešení závažných  psychických ťažkostí, súvisiacich s dlhodobou frustráciou, napätím v rodine, stratou zamestnania,
 • pomoc pri riešení konfliktov v rodine,
 • pomoc pre riešení problémov s prekonávaním predsudkov a stereotypov sociálneho okolia,
 • pomoc pri presadzovaní práv a právom chránených záujmov,
 • pomoc pri riešení problémov seniorov odkázaných na pomoc príbuzných alebo iných fyzických osôb, ohrozených domácim násilím, psychickým nátlakom zo strany príbuzných, súdnych konaní vedených proti ním zo strany rôznych bankových i nebankových spoločností, s nízkym finančným príjmom atď.

Frekvencia poskytovania mobilného poradenstva

V zmysle dohody uzavretej s obcou. Odporúčaný rozsah je 1x týždenne v rozsahu cca 3 – 4 hodín.

Dátum vloženia: 25. 1. 2022 8:56
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 2. 2022 8:57
Autor: admin prevod

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď zima dobre drží v decembri a v januári, bude pekný rok.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:20

Slnko zapadá:15:41

Kde nás nájdete?

Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Betlanovce historici zaraďujú k najstarším stredovekým obciam na Spiši. Patrili totiž k zemianským dedinám, tzv. Spišským kopijníkom, ktorým už roku 1243 kráľ Belo IV. Obnovil ich staré výsady. Belovo privilégium potvrdili ďalší panovníci: Karol Róbert roku 1314 a Vladislav II. Roku 1511. Išlo predovšetkým o potvrdenie ich osobnej slobody, právo voliť vlastného sudcu, dedičské práva, oslobodenie od poplatkov.

Zobraziť viac