Menu
Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Prijímanie detí do MŠ Betlanovce na šk. rok 2022/2023

Prijímanie detí sa uskutoční v súlade s § 28a, 28b, 59 a 59a školského zákona v Materskej škole V Betlanovciach v dňoch 17.5.- 18.5.2022 v čase od 12.00 do 14.00 hod.

 

Prijímanie detí sa uskutoční v súlade s § 28a, 28b, 59 a 59a školského zákona v Materskej škole V Betlanovciach v dňoch 17.5.- 18.5.2022 v čase od 12.00 do 14.00 hod.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a o jeho povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 Ak sa dieťa alebo zákonný zástupca nezdržiava na adrese trvalého pobytu, uvedie sa miesto, kde sa obvykle zdržiava.

 Pre dieťa, ktoré k 31.8.2022 dovŕši vek 5 rokov veku, je predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/23 povinné.

 

Podmienky prijatia:

- prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je nasledujúci školský rok povinný, deti, ktoré k 31.8.2022 dovŕšia vek 5 rokov,

- deti, ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole,

- deti, ktoré k 31.8.2022 dovŕšia vek 4 roky,

- deti, ktoré k 31.8.2022 dovŕšia vek 3 roky.

Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky školy, ktoré vydá do 30. júna. Na rozhodovanie o prijatí do školy sa vzťahuje zákon č. 71/1967 o správnom konaní.

 

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie

 

Viac tu: https://msbetlanovce.webnode.sk/news/prijimanie-deti-do-ms-22-23/ 

 

Dátum vloženia: 5. 5. 2022 9:55
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 5. 2022 10:04
Autor: Správca Webu

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Septembrový dážď poliam potrava, vinohradom otrava.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:6:24

Slnko zapadá:18:37

Kde nás nájdete?

Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Betlanovce historici zaraďujú k najstarším stredovekým obciam na Spiši. Patrili totiž k zemianským dedinám, tzv. Spišským kopijníkom, ktorým už roku 1243 kráľ Belo IV. Obnovil ich staré výsady. Belovo privilégium potvrdili ďalší panovníci: Karol Róbert roku 1314 a Vladislav II. Roku 1511. Išlo predovšetkým o potvrdenie ich osobnej slobody, právo voliť vlastného sudcu, dedičské práva, oslobodenie od poplatkov.

Zobraziť viac