Menu
Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

VZN

2023

VZN OBCE BETLANOVCE č. 5/2023 ktorým sa určujú spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Betlanovce

VZN spádová MŠ 52023 pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,58 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 13. 12. 2023

VZN č. 4/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 42023 pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 916,05 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 13. 12. 2023

VZN č. 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN o miestnych daniach 32023 pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 342,09 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 13. 12. 2023

VZN č. 2/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Betlanovce

VZN č. 22023o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ.._.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,73 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 18. 4. 2023

2022

VZN č. 6/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Betlanovce

VZN č. 62022o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ.._.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,74 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 27. 2. 2023

VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

VZN č. 32022o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 328,33 kB
Stiahnuté: 170×
Vložené: 15. 12. 2022

VZN č. 4/2022 o čistote a ochrane verejnej zelene

VZN č. 42022 o ochrane verejnej zelene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,29 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 15. 12. 2022

VZN č. 5/2022 o nakladaní s KO a DSO na území obce Betlanovce

VZN č.52022 o nakladaní s KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 394,82 kB
Stiahnuté: 80×
Vložené: 15. 12. 2022

2021

VZN č. 2/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Betlanovce

2021-08-19-150618-VZN___._2_2021_o_z__kaze_umiestnenia_hern___a_kas__n_na___zem___obce_Betlanovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,93 kB
Stiahnuté: 114×
Vložené: 28. 9. 2022

VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2021-12-07-202903-VZN____._42021_o_miestnych_daniach_Betlanovce_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,59 kB
Stiahnuté: 134×
Vložené: 28. 9. 2022

2020

VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

2021-01-11-141456-VZN___._62020_-_o_nakladan___s_KO_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,48 kB
Stiahnuté: 124×
Vložené: 28. 9. 2022

VZN č. 7/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2021-12-29-115727-____as___poslancov_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,49 kB
Stiahnuté: 99×
Vložené: 28. 9. 2022

2019

VZN č. 3/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

2019-11-27-173604-VZN___._32019_n__zvy_ul__c.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 453,04 kB
Stiahnuté: 100×
Vložené: 28. 9. 2022

VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a školskej jedálne v Betlanovciach, a na správu budovy MŠ

2019-07-08-122635-VZN-12019__dotacia_pre_MS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 58,06 kB
Stiahnuté: 92×
Vložené: 28. 9. 2022

VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2020-01-07-123843-VZN____._42019_o_miestnych_daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,35 kB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 28. 9. 2022

2018

VZN č.4/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby

2018-08-24-083113-VZN___._42018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 61,04 kB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 28. 9. 2022

VZN č.5/2018 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Betlanovce

2018-08-24-083206-VZN___._52018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63 kB
Stiahnuté: 87×
Vložené: 28. 9. 2022

VZN č.6/2018 Obce Betlanovce, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda

2018-09-17-115741-N__vrh_VZN_62018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,4 kB
Stiahnuté: 74×
Vložené: 28. 9. 2022

VZN č.7/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky v zariadení služieb

2018-11-13-102212-VZN_72018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,92 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 28. 9. 2022

VZN č.8/2018 o čistote a o ochrane verejnej zelene

2018-11-13-102232-VZN_82018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,17 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 28. 9. 2022

VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a školskej jedálne v Betlanovciach, a na správu budovy MŠ

2018-02-15-141036-12018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,81 kB
Stiahnuté: 86×
Vložené: 28. 9. 2022

VZN č.2/2018 ktorým sa zrušujú neplatné a neúčinné Všeobecne záväzné nariadenia

2018-07-25-160552-VZN_2_2018_-_platn__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,42 kB
Stiahnuté: 83×
Vložené: 28. 9. 2022

2017

VZN č.4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

2017-12-18-080201-42017_-_o_nakladan___s_KO (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 549,49 kB
Stiahnuté: 104×
Vložené: 28. 9. 2022

VZN č.5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2017-12-18-080222-52017_VZN_o_miestnych_daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 553,82 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 28. 9. 2022

2016

VZN č.6/2016 ktorým vydáva PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE POHREBISKO – CINTORÍN BETLANOVCE

2016-12-05-105136-VZN_62016_platn__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 563,62 kB
Stiahnuté: 67×
Vložené: 28. 9. 2022

2014

VZN č.1/2014

2016-08-12-112644-2016-08-01-175142-2014-11-10-112700-O_sp__sobe_n__hradn__ho_z__sobovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,98 MB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 28. 9. 2022

VZN č.3/2014

2016-08-12-112730-2016-08-01-180942-2014-11-21-093152-scan0040.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1005,7 kB
Stiahnuté: 67×
Vložené: 23. 2. 2022

2011

VZN č. 1/2011

2016-08-12-114128-2016-08-01-174409-2012-04-11-150043-VZN_1-2011_o_povodniach.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31,5 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 23. 2. 2022

VZN č. 3/2011

2016-08-12-114254-2016-08-01-174700-2012-04-11-150129-VZN_poskytovanie_dot__ci_-_Betlanovce__1_.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45,5 kB
Stiahnuté: 63×
Vložené: 23. 2. 2022

VZN č. 3/2011 Doplnenie

2016-08-12-114327-2016-08-01-174737-2013-03-26-091816-CV___-_n__vrh_VZN_-_upraven____1_.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36,5 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 23. 2. 2022

Príloha k VZN č.3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

2016-08-12-114342-2016-08-01-174815-2013-04-21-181538-Pr__loha_k_VZN_o_poskytovan___dot__ci___-_Betlanovce__1_.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 85 kB
Stiahnuté: 66×
Vložené: 23. 2. 2022

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2011

2016-08-12-114359-2016-08-01-174846-2015-09-09-113529-Dodatok___._2_k_VZN___._3-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 457,13 kB
Stiahnuté: 110×
Vložené: 23. 2. 2022

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak prší na Veľkonočnú nedeľu, bude málo krmu a suché leto.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:38

Slnko zapadá:19:36

Kde nás nájdete?

Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Betlanovce historici zaraďujú k najstarším stredovekým obciam na Spiši. Patrili totiž k zemianským dedinám, tzv. Spišským kopijníkom, ktorým už roku 1243 kráľ Belo IV. Obnovil ich staré výsady. Belovo privilégium potvrdili ďalší panovníci: Karol Róbert roku 1314 a Vladislav II. Roku 1511. Išlo predovšetkým o potvrdenie ich osobnej slobody, právo voliť vlastného sudcu, dedičské práva, oslobodenie od poplatkov.

Zobraziť viac