Menu
Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Informácie k dani za psa

Predmet dane:

  • pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Daňovníkom je:

Fyzická osoba alebo právnická osobam ktorá je

  • vlastníkom psa alebo
  • držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

  • daňová povinnosť vzniká 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Daňovník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti podať priznanie k dani za psa. Následne po zaevidovaní psa vydá správca dane vlastníkovi alebo držiteľovi psa evidenčnú známku.
  • daňová povinnosť zaniká 1. dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. Pri odhlásení psa je potrebné vyplniť čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani za psa. Povinnosťou vlastníka je vrátiť evidenčnú známku!

Platenie dane

Na základe podaného priznania k dani za psa Vám správca dane vyrubí a následne doručí rozhodnutie na zaplatenie dane za psa, ktoré je potrebné uhradiť na účet obce, v hotovosti, platobnou kartou alebo poštovou poukážkou, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak je v apríli krásne, čiste, bude máj nepríjemný iste.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:44

Slnko zapadá:19:32

Kde nás nájdete?

Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Betlanovce historici zaraďujú k najstarším stredovekým obciam na Spiši. Patrili totiž k zemianským dedinám, tzv. Spišským kopijníkom, ktorým už roku 1243 kráľ Belo IV. Obnovil ich staré výsady. Belovo privilégium potvrdili ďalší panovníci: Karol Róbert roku 1314 a Vladislav II. Roku 1511. Išlo predovšetkým o potvrdenie ich osobnej slobody, právo voliť vlastného sudcu, dedičské práva, oslobodenie od poplatkov.

Zobraziť viac